گیره و گوه و کلیپس کاشی و سرامیک | همتراز کاشی

بتن شیمی زرین55 ثانیه2022
گیره-گوه-کاشی-سرامیک

گیره و گوه و کلیپس کاشی و سرامیک

کاربرد، ویژگی ها و قیمت خرید تراز کننده کاشی و سرامیک از تولید کننده( تولید کننده گیره و گوه کاشی)

گیره-و-گوه
گلیپس-کاشی

• با استفاده از تراز کننده کاشی و سرامیک ، لبه های کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر در یک سطح قرار می گیرند و هم سطح می شوند.

گیره-گوه-سرامیک-

• استفاده از کلیپس کاشی علاوه بر هم سطح کردن لبه های کاشی و سرامیک، همچنین باعث ایجاد بند های یکسان و منظم می شود، که در نتیجه بند کشی کاشی و سرامیک راحت تر و آسان تر انجام می شود

گیره-و-گوه-کاشی-سرامیک-همتراز

• سرعت نصب و کاشی کاری به مراتب با بکار بردن تراز کننده کاشی ، افزایش می یابد.

گیره-و-گوه-کاشی

• گیره و گوه کاشی و سرامیک در کلیه سطوح عمودی و افقی قابل استفاده می باشد و باعث رفع نامنظمی آن می شود.

قیمت-گیره-و-گوه-سرامیک-و-کاشی

• با وجود ترازکننده کاشی و سرامیک، هنگام کاشی کاری دیگر نیازی به استفاده از ترازو و چکش کاری برای همسطح کردن سرامیک ها نیازی نیست.

گیره-گوه-همتراز-کاشی

• زیبایی و تمیز بودن نتیجه ی کار با بکار بردن تراز کننده، دو چندان می شود.

گیره-گوه-کاشی-بتن-شیمی-زرین

• مصرف همتراز کاشی در نصب کاشی و سرامیک استفاده از تراز و چکش کاری برای همسطح کردن تایلها نسبت به یکدیگر را لغو می کند.

گیره-گوه-بتن-شیمی-زرین

همچنین ارزان و مناسب بودن قیمت همتراز کاشی و سرامیک ( قیمت گیره و گوه کاشی و سرامیک)، از مهمترین محاسن استفاده از آن به جای ابزار های گران قیمت و غیر کاربردی است.

کاتالوگ-گیره-گوه

دانلود کاتالوگ گیره و گوه

گیره-و-گوه-همتراز

برچسب ها :
#ضدیخ بتن #گروت بتن #اسپیسر #پودر بند کشی کاشی و سرامیک #روان کننده بتن نحوه استفاده از روان کننده بتن